کلیات اقتصاد مورد استفاده دانشجویان و علاقمندان

 

 

 

 


         یکی از مهمترین متغییر هایی که حسابداری ملی به مطالعه آن می پردازد ، میزان کلٌ تولید کالا و خدمات در جامعه یا "تولید کل " است . اینکه جامعه ای در طول یک سال چه مقدار کالا و خدمت تولید می کند اهمیت زیادی دارد ؛ زیرا نشان دهنده ی قدرت وتوان اقتصادی آن جامعه ، سطح رفاه و درآمد اعضای آن ، میزان پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت ، امکان پیشرفت آن جامعه در آینده است .

از دیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی عبارت است از فعالیتی که به تهیه ی کالا و خدمات مورد نیاز مردم بپردازد یا ارزش کالاها و خدماتی را که از قبل تهیه شده است ٰ افزایش دهد .

برای مثال ، تولید محصولات کشاورزی اعم از غلات ، صیفی جات ، سبزیجات و ... فعالیت تولیدی محسوب می شوند . همچنین از نظر حسابداری ملی حمل این کالاها به بازار و سپس عرضه ی این محصولات به خرده فروشی ها ( مغازه ها ) ٰ تولید محسوب می شود ؛ زیرا مردم به این خدمات نیاز دارند و اگر انجام نشود ، هر مصرف کننده  باید کالای مورد نظر خود را با زحمت زیاد از مراکز عمده فروشی تهیه کند . علاوه بر این ، فعالیت موسساتی که به عرضه ی میوه و سبزیجات بسته بندی شده می پردازند نیز فعالیت تولیدی محسوب می شود . درست است که آنها کالایی تولید نمی کنند اما با فعالیت خود ( پاک کردن سبزیجات به طریق بهداشتی ، بسته بندی و ... ) بر ارزش کالاهایی که دیگران تولید کرده اند ،       می افزایند .

بدین ترتیب – برخلاف مفهوم مصطلح تولید – در این تعریف فعالیت های خدماتی نیز با عنوان تولید شناخته می شوند ؛ زیرا این فعالیتها بخشی از نیاز مردم را تٱمین می کند و مردم حاضرند برای دریافت این خدمات پول بپردازند . پس همان گونه که تولید محصولات کشاورزی در مزرعه یک فعالیت تولیدی است ، حمل آن به مراکز مصرف و عرضه ی آن در سطح جامعه هم کار تولیدی به حساب می آید .

با این حال ، حسابداری ملی فقط آن دسته از فعالیتهای تولیدی ( اعم از بولید کالا یا خدمات ) در محاسبه و سنجش منظور می شوند که دارای چهار شرط زیر باشند :

۱-                            از بازار عبور کنند ؛ یعنی تولید کننده آنها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد . پس اگر فردی برای تعمیر لوازم خانگی خود به تعمیر کار پول بپردازد ، یک فعالیت تولیدی صورت گرفته است و ارزش آن محاسبه می شود اما اگر خودش آنها را تعمیر کند ٰ محاسبه ای انجام نمی گیرد .

۲-                           فعالیتهایی که به تولید کالا یا خدمات نهایی منتهی شوند ؛ به عبارت دیگر کالاهایی را که تولید کنندگان تولید و به بازار عرضه می کنند یا مصرف کنندگان می خرند و به مصرف می رسانند یا سایر تولید کنندگان آنها را خریداری می کنند و برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می دهند . کالاهای گروه اول را " کالاهای نهایی " و کالاهای گروه دوم را " کالاهای واسطه ای " می نامند . از آنجا که ارزش کالاهای واسطه ای در بطن کالاهای نهایی است ، پس در محاسبه تولید کل جامعه باید از مخاسبه ی ارزش کالاهای واسطه ای صرف نظر کرده و فقط کالاهای واسطه ای در واقع دو بار محاسبه شده است ؛ یک بار به صورت بخشی از ارزش کالاهای نهایی و یک بار هم به صورت مستقل .

3-                            تولید در محدوده ی مکانی معینی صورت گیرد ؛ به این معنا که اگر مثلاً هدف ، محاسبه ی " تولید داخلی باشد " باید کلیه ی خدمت و کالاهای تولید شده در داخل کشور در طول یک سال – چه تولید مردم خود آن کشور بو چه تولید خارجی های مقیم آن کشور – محاسبه شود . بر این  اساس ، تولید آن گروه از مردم آن کشور که در خارج اقامت دارند ، محاسبه نمی شود اما اگر منظور محاسبه ی " تولید ملی " باشد ، باید ارزش همه ی خدمات و کالاهایی را که مردم یک کشور در طول یک سال – چه داخل کشور و چه خارج از کشور – تولید کرده اند ، محاسبه شود . بدیهی است در این جا تولید خارجی های مقیم کشور محاسبه نمی شود . به عبارت دیگر ، تولید ملی در برگیرنده ی همه ی فعالیت های تولیدی است که توسط یک ملت در یک سال انجتم می گیرد ؛ خواه در کشور خودشان ساکن باشند یا در خارج از از کشور . – یعنی در محدوده ی مرزهای جغرافیایی آن کشور – انجام می گیرد ؛ خواه توسط مردم همان کشور باشد و خواه توسط خارجیهایی که در آن کشور مقیم اند .

                   ۴ - قانونی و مجاز باشد ؛ فعالیتهای غیر قانونی و زیر زمینی نظیر قاچاق و مانند آن جزء تولید کشور محاسبه نمی شود ؛ زیرا ، از یک سو از این فعالیتها اطلاع دقیقی در دست نیست و از سوی دیگر ، محاسبه ی آنها نوعی مشروعیت دادن به آنها تلقی می شود .
+ نوشته شده در  شنبه دهم فروردین ۱۳۸۷ساعت 21:32  توسط اقتصاد دان  |